Technologia impulsowa- uzdatnianie twardej wody

Zmiana struktury wodorowęglanu wapnia 
Pole wytworzone przez impulsy zmienia strukturę kryształów wodorowęglanów wapnia w monokryształy, przez co tracą swoje destrukcyjne właściwości

Usuwanie kamienia 
Zabezpieczone rury i urządzenia w obrębie całej instalacji

Ochrona przed korozją 
Technologia impulsu wytwarza CO2 oraz generuje zjawisko elektroforezy, budując warstwę ochronną

Unikalna technologia impulsu daje doskonałe efekty.

Urządzenia naszej firmy generują impulsy, które, w zależności od serii, wytwarzają pole elektrostatyczne, elektromagnetyczne, lub oba jednocześnie. Wytworzone pole oddziałuje na strukturę wodorowęglanu zaburzając jego równowagę.

Cały proces opisany jest prostym wzorem: 
Ca(HCO3)2 + IMPULS -> CaCO3 (monokryształ)+ H2O + CO2

Wodorowęglany wapnia i magnezu w postaci monokryształów są całkowicie bierne, dzięki czemu tracą zdolność wytrącania się, a co za tym idzie, budowania trwałych struktur.

CaCO3 w postaci monokryształu jest całkowicie wypłukiwane z instalacji wodnej. Ponadto uwolniony dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z istniejącymi osadami kamienia, które także są usuwane. Urządzenia IMPULSzabezpieczają również instalacje miedziane i stalowe przed korozją (rdzewieniem).

Jak widać, nie ma tutaj żadnych specyficznych składników usuwających związki wapnia. Jest to metoda całkowicie bezpieczna i naturalna.

 

Technologia impulsowa zmienia strukturę kryształów węglanu wapnia w mono kryształy przypominające igły. Tak przetworzony kamień który wytrąca się z wody nie ma możliwości monolitowania i tworzenia kamienia kotłowego.

Technologia impulsowa powoduje znikanie, rozpuszczanie starego twardego kamienia powstającego w rurociągach oraz na systemach wody grzewczej.

Technologia impulsu elektrycznego generuje zjawisko elektroforezy co wytwarza cienką warstwę ochronną węglanową. Technologia ta pozwala na wiele lat zabezpieczać rurociągi oraz zbiorniki wykonane ze stali.

Doświadczenie pokazuje że zmiękczanie wody na żywicach jonowymiennych staje się nieopłacalne powyżej 15~20 m3/h. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na miękką wodę wzrasta zużycie soli i technologia ta staje się nieopłacalna. 
Czy system IMPULS może zastąpić technologię standardową ? TAK
W wielu przypadkach, gdzie problemem jest tworzący się kamień z twardej wody system impulsowy rozwiązuje problem w całym zakresie.
Trzeba też wspomnieć że istnieją technologie procesowe gdzie należy usunąć całkowicie węglan wapnia. W takich przypadkach stosujemy technologię zmiękczania jonitowego. 
IMPULS nie redukuje węglanu wapnia urządzenie to zmienia jego formę z wodorowęglanów na mono kryształy. Mówiąc prostym językiem twardość wody na wejściu przed urządzeniem jest taka sama jak i po urządzeniu ale forma przetworzenia węglanów impulsem elektrycznym zmienia możliwość tworzenia twardych osadów.

Poniżej pokazujemy jak została zabezpieczona przykładowa instalacja oraz zdjęcia wykonane przed zainstalowaniem urządzenia IMPULS i po 6 miesiącach pracy urządzenia.  Podgrzewanie (przed założeniem urządzenia IMPULS) do żądanej temperatury na basenie 25 metrowym trwało ok. tygodnia, po uzdatnieniu wody generatorem impulsowym trwa 2 dni. 

Zdjęcie wykręconego zaworu przed zasilaniem wymienników ciepła. Przed założeniem urządzenia IMPULS.

Zdemontowany zawór po 6 miesiącach pracy urządzenia IMPULS, proszę zwrócić uwagę, że kamień stał się miękki jak masło. Po zmiękczeniu starego kamienia sam przepływ opłucze instalacje, która w środku będzie jak nowa. 

Wymiennik ciepła został całkowicie oczyszczony.

Poniższa ilustracja pokazuje zasadę działania urządzeń Impuls