Przyjazny środowisku

10 lat gwarancji

Unikatowa technologia impulsu elektrycznego

Wyprodukowano w Unii Europejskiej

Problem: kamień i korozja

Kamień kotłowy to cichy zabójca instalacji grzewczych i sprzętów AGD.

Kamień kotłowy – warstwa osadu węglanów wapnia (CaCO3) i magnezu (MgCO3) – powoduje straty energii cieplnej, bowiem zmniejsza sprawność kotłów i wymienników ciepła. Może powodowaćmiejscowe niedogrzania (lub przegrzania), zmniejszenie przekroju rury, a nawet zanik przepływu. Rezultatem są awarie instalacji, zmniejszenie ciśnienia, uszkodzenia pomp itp.

Kamień osadza się na wewnętrznych ściankach kotłów, czajników, garnków, bojlerów, na elementach podgrzewających wodę (np. na powierzchni grzałek elektrycznych) oraz w instalacjach, w których występuje gorąca para wodna.

Twarda woda może powodować różne usterki w urządzeniach elektrycznych, np. w pralce, czajniku elektrycznym, ekspresie do kawy itp.

Problem: nieustanne wydatki

Kamień kotłowy to cichy zabójca instalacji grzewczych i sprzętów AGD.

Woda jest jednym z najbardziej kontrolowanych i opanowanych zasobów naturalnych. Mimo to, normy jakości wody oczyszczonej dopuszczają wysoki stopień twardości wody, zagrażający instalacjom wodnym i urządzeniom AGD, powodując ich niszczenie.

Przykładowe koszty, będące konsekwencją obecności twardej wody:

  • eksploatacja klasycznego zmiękczacza wody to koszt kilkuset złotych rocznie,
  • regularna wymiana i odkamienianie sprzętów kuchennych, takich jak czajniki, ekspresy do kawy,
  • nieustanne czyszczenie i zużywanie armatury
  • problematyczne czyszczenie dużych powierzchni szklanych (np. kabina prysznicowa),
  • koszty ogrzewania wody użytkowej znacznie wzrosną, gdy w wymiennikach ciepła osadzi się kamień,
  • wymiana grzałki w pralce lub zmywarce może kosztować kilkaset złotych,
  • skorodowanych instalacji.

Rozwiązanie: prezentacja działania

Unikalna technologia impulsu daje doskonałe efekty.

Zmiana struktury wodorowęglanu wapnia: Pole wytworzone przez impulsy zmienia strukturę kryształów wodorowęglanów wapnia w monokryształy, przez co tracą swoje destrukcyjne właściwości

Usuwanie kamienia: Zabezpieczone rury i urządzenia w obrębie całej instalacji

Ochrona przed korozją: Technologia impulsu wytwarza CO2 oraz generuje zjawisko elektroforezy, budując warstwę ochronną

Poniżej przedstawione są zdjęcia osadów twardego kamienia wodnego i miękkiego kamienia. Widać powiększanie z mikroskopu elektronowego. Kryształy CaCO3, są formowane przy przepływie wody. Na instalacji do testów zainstalowano generator impulsowy firmy IMPULS TECH. Osad jest miękki i łatwy do usunięcia. Struktura kamienia przed zastosowaniem technologii impulsowej(po lewej stronie) oraz struktura kamienia po zastosowaniu technologii impulsowej(po prawej stronie):

Po uzdatnieniu wody impulsem elektrycznym

Po uzdatnieniu wody impulsem elektrycznym

Rozwiązaniem problemu jest wybór TECHNOLOGII IMPULSOWEJ W technologii impulsowej zachodzą trzy procesy